Directievoerder Cultuurtechniek


Deze vacature is vervallen

Informatie over de vervallen vacature

Vind jij het uitdagend om mee te werken aan deelprojecten die samenhangen met de bekende Mall of the Netherlands? Heb je een alles overziende blik en houd jij van een breed werkveld, dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat bieden wij jou?

Wij hebben een mooie en gezellige werkplek, uitstekende arbeidsvoorwaarden en al die zaken die de onderste treden van Maslow vullen. Wij streven het hoogste niveau van Maslow na: zelfontplooiing. 

Jouw profiel

Eisen

  • Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van directievoerder in de afgelopen 12 jaar.
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als directievoerder bij een gemeente in de afgelopen 5 jaar.
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het organiseren van bewonersbijeenkomsten in de afgelopen 5 jaar.
  • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met RAW systematiek in de afgelopen 8 jaar.
  • Aantoonbare werkervaring met beeldbestekken.

Competenties

Stressbestendigheid

Je blijft onder tijdsdruk, hoge werkdruk en bemoeilijkende omstandigheden adequaat  functioneren (bijvoorbeeld tegenslag, teleurstelling).

Verantwoordelijkheid

Je komt gemaakte afspraken na en accepteert de gevolgen die voorvloeien uit het eigen handelen.

Oordeelsvorming

Je weegt gegevens en mogelijke handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar af om tot realistische beoordelingen te komen.

Conflicthantering

Je bent in staat om correct en tegemoetkomend te reageren op de reacties van anderen op het eigen gedrag, beleid of functie-uitoefening. Je weet adequaat te reageren op problemen, zonder hierdoor in het gedrang te komen of er te emotioneel onder te worden. Je vindt oplossingen bij belangentegenstellingen.

Plannen en organiseren

Je stemt activiteiten van jezelf (en anderen) op elkaar af en bepaalt hun volgorde zodat doeleinden efficiënt en effectief gerealiseerd worden.

Werkzaamheden

In deze functie ben je het aanspreekpunt voor de toezichthouders wat inhoudt dat jij de communicatie voert met bewoners, bedrijven en nutsbedrijven. Verder ben je eindverantwoordelijk voor het bewaken van de realisatie van het werk binnen de gestelde doelstellingen (tijd, geld, kwaliteit). Je hebt een oplossingsgerichte houding tijdens de uitvoering. Je bewaakt contracten in de uitvoeringsfase, beoordeelt meer- en minderwerk, begeleidt toezichthouders, zit bouwvergaderingen voor en stelt de bouwverslagen op.

Je voelt je verantwoordelijk voor de organisatie en begeleiding van de in uitvoering zijnde cultuurtechnische werken. Je voert de onderhandelingen met opdrachtnemers over verrekenprijzen, bestekwijzigingen en bijkomende werkzaamheden. Je ziet de belangen van andere vakdisciplines binnen de werken en de gehele openbare ruimte.

Ten slotte ben je degene die zorgt voor oplevering van de werken en sluit je het project af door het over te dragen aan de beheerder en onderhoudsafdeling van de gemeente een overdrachtsdossier.

Het bedrijf

Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatiegestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling Stadsbeheer

De afdeling Stadsbeheer (SB) staat voor schoon en duurzaam beheer van de openbare ruimte en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling en instandhouding van een veilige en prettige groene woonstad. We houden de stad op orde, voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en geven ruimte voor maatwerk. Dit doen we voor en samen met de inwoners en partners van de stad. We weten wat er speelt en werken samen met verschillende belanghebbenden aan een optimale leefomgeving. Stadsbeheer is nog meer dan de andere afdelingen het gezicht van de gemeente op straat. We zoeken de communicatie met onze inwoners en gebruikers van de Openbare Ruimte om ze te betrekken bij het inrichten en onderhouden van de Openbare Ruimte maar ook om te horen waar het beter kan.

Hoe solliciteer je?

Solliciteer direct door hieronder het formulier in te vullen. Mocht er behoefte zijn aan een mondelinge toelichting, dan kan je contact opnemen met Alexander Blom van GrijsGroen via 06 40686167 / 030 2644344 of alexander@grijsgroen.nl.


Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie

Open sollicitatie Job alert