Ron van der Heijden, Uitvoerder

Gelukkig Gesproken met…

Naam:                  Ron van der Heijden

Hoe kwam je bij GrijsGroen terecht?

Een bericht van een geïnteresseerde detacheerder op LInkedin die schreef zich te onderscheiden in werkgeluk. Dat laatste sprak mij aan omdat ik tot de slotsom gekomen was dat ik bij de werkgever van dat moment niet de komende 25 jaar wilde gaan doorbrengen. Ik was op zoek naar een werkgever die bij mij past. Niet de werkinhoud is maatgevend voor mijn werkgeluk maar de mensen waarmee ik samenwerk en de mentaliteit die men eigen is.

Is jouw werkgeluk vergroot door de bemiddeling van GrijsGroen?

Dat kan je zeker zeggen. Weer fysieke en mentale energie, focus op wat ik wil en doe en een plezieriger gemoed.

Wat zou je ons nog willen meegeven?

De move om mij een vast contract aan te bieden op moment dat belangstellende firma liever 1e jaar voor inhuur wilde gaan, vond ik sterk. Dat wekt vertrouwen. Op dat moment had ik het besluit om bij de bemiddelde firma verder te gaan namelijk al genomen. Mijn voorgaande werkgevers waren allen binnen de BouwCAO, nu over naar een detacheerder was wat onwennig maar bleek niet nodig. De samenwerking met GrijsGroen is mij heel goed bevallen. Jullie denken in oplossingen niet is systemen.

Eindcijfer?

8             (9=uitmuntend en 10=perfect, daar heb ik geen voorstelling bij)

Ron van der Heijden, Uitvoerder