Toezichthouder: Groen, Afval en Spelen


Deze vacature is vervallen

Informatie over de vervallen vacature

Als toezichthouder draag je zorg voor het toezichthouden op de uitvoering van werkzaamheden door derden met betrekking tot groen, spelen, begraafplaatsen en afval. Denk hier bijvoorbeeld aan toezichthouden op bestekken ecologisch bermbeheer, onkruidbestrijding op verharding, etc. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het inbrengen van (groen)expertise bij andere Toezichthouders van de Projectorganisatie.

Wat bieden wij jou?

Je komt te werken in een ontzettende leuke en innovatieve gemeente. Je krijgt veel vrijheid en daarbij hoort een goed verantwoordelijkheidsgevoel. Het gaat om een vaste functie voor 36 uur per week. De functie is ingedeeld binnen functieschaal 8 (maximaal €3.520,- bruto op basis van een 36-urige werkweek. Je krijgt een Individueel Keuze Budget.

Jouw profiel

Je hebt een aantal jaren ervaring als  toezichthouder groen. Je hebt een pragmatische houding en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. In het contact met bewoners is een dienstverlenende houding belangrijk, maar je moet ook kunnen uitleggen wat niet mogelijk is. Je staat stevig in je schoenen in het aansturen van aannemer(s) en zorgt ervoor dat gestelde doelen behaald worden. Een vereiste binnen deze functie is vakinhoudelijke kennis van groen en spelen.

Werkzaamheden

De insteek is dat er meer vanuit een groene blik inbreng wordt geleverd aan de concrete uitvoering van projecten in de openbare ruimte. Je functioneert als de oren en ogen op straat voor het groenbeheer. Kennis van de  gemeente en zicht op detailniveau rondom hoe het groen er bij staat is van groot belang. Je schouwt de openbare ruimte op basis van de CROW-beeldmeetlatten en je  geeft aan waar inboet of reconstructie nodig is. Naast deze zakelijke invalshoek is het van elementair belang dat je in kan spelen op de beleving en wensen van inwoners om zodoende maatwerk te kunnen leveren.

Je verzorgt samen met de buitendienst en de werkvoorbereider daar waar nodig de inboet van bomen en planten. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de inwoners; meldingen, klachten en vragen op gebied van groen, afval en spelen komen bij jou terecht.

Je houdt toezicht op aannemer(s) die onderhoud doen. Je zit op de relatie en maakt de verdieping in het bestek. Vanuit deze verdieping dienen er afspraken met de aannemer gemaakt te worden en afspraken vastgelegd te worden. In die zin ben je verantwoordelijk dat de aannemer afspraken nakomt en voert zodoende op operationeel niveau kwaliteitswaarborging uit.

Het bedrijf

Bij deze innovatieve en duurzame gemeente kennen we geen afdelingen, geen leidinggevenden en geen strakke hiërarchische lijnen. We werken via het model van zelfsturing vanuit wisselende rollen zelfsturend samen aan de opgaven zoals die vanuit de samenleving naar ons toe komen. Hierdoor zijn we beter in staat om onze organisatie en werkwijze af te stemmen op wat de samenleving van ons vraagt en op hoe deze vragen veranderen. Onze toegevoegde waarde vertaalt zich meer in werken mét de inwoners en ondernemers in plaats van vóór de inwoners en ondernemers. Wij ervaren dat we door deze manier van werken en organiseren meer gebruik kunnen maken van alle kwaliteiten van onze medewerkers.

Hoe solliciteer je?

Voor meer informatie of sollicitatie neem dan contact op met Johan Langendoen via johan@grijsgroen.nl of 06 49364033


Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie

Open sollicitatie Job alert